Глобальный сайт cnc.uno доступен на азербайджанском языке

Для удобства восприятия начальной информации нашими клиентами из Азербайджана, сегодня глобальный сайт был переведен на азербайджанский язык!

Постоянная страница сайта: https://cnc.uno/az/

Mənimsənilən mövzular və kurslar

«Operator/Programçı CNC» peşəsinə yiyələnmək uçun qruplarla müəllimlərlə və ya müstəqil olaraq 8 əsas dərs mövzusunun öyrənilməsi nəzərdə tutur. Əsas mövzulara əlavə olaraq 6-8 dərsdən ibarət mini-kurslarda makroproqramlaşdırma, diaqnostika və mühəndis qrafikası sahəsindən məlumat verilir. Əlavə kurslar hər 1-2 ayda bir əlavə edilir. Hazırda təlim sistemində 20 mövzu/kurs üzrə materiallar və videoyazılar var. Böyüdmək üçün aşağıda verilən istənilən slaydı klik edin.

Подробнее читайте на сайте компании https://cnc.uno/az/

Добавить комментарий